Somatic Experiencing bij MS

Lichaamsgerichte therapie voor mensen met  MS 

Multipele sclerose is een ziekte met een grillig en moeilijk voorspelbaar beloop vaak beginnende in de leeftijd 20 tot 40 jaar. Oorzaak is een immuun gemedieerde aandoening van het centraal zenuwstelsel wat vaak verschijnselen kan geven in motoriek, coördinatie, autonoom zenuwstelsel, cognitie en stemming.

Als neuroloog was ik onder de indruk van de copingstrategieën van mensen met MS 

Nu heb ik met Somatic Expenriencing handvaten gekregen voor stressreductie bij dit sterke overlevingsgedrag

Psychologisch kan het ervaren worden als het verliezen van verbinding of zelfs verraad van het lichaam en kan er onzekerheid optreden. De disbalans en onzekerheid die kan ontstaan kan zich uiten in j e gevangen of angstig voelen, overspannenheid, niet lekker in je vel zitten, chronische vermoeidheid, hyperactiviteit of juist depressiviteit of psychosomatische klachten.

Met behulp van lichaam gerichte therapie door middel van somatic experiencing kunnen wegen onderzocht worden om een hernieuwde relatie met het lichaam aan te gaan om de veerkracht, vitaliteit en kwaliteit van leven te verbeteren voor diegenen met de ziekte MS. 

Somatic Experiencing is ontstaan als therapie voor trauma, de grondlegger is Peter A. Levine. Hij was benieuwd waarom dieren in hun natuurlijke habitat na een levensbedreigende situatie vrijwel niet en mensen regelmatig wel getraumatiseerd raken. Dieren en mensen hebben voor een groot deel hetzelfde natuurlijke regulatie-mechanisme. Hij zag dat dieren reageren op gevaar door zich te oriënteren, te vluchten, te vechten of zich dood te houden. En dat ze, als ze weer relatief veilig zijn, de opgeladen energie ontladen door te trillen, schudden of te bewegen om vervolgens hun dagelijkse leven weer voort te zetten. Mensen reageren voor een deel hetzelfde op gevaar, maar ze lijken het niet af te maken. 

De opgewekte energie voor vechten, vluchten of bevriezen is zodoende nog opgeslagen in hun lichaam en zenuwstelsel. Ze blijven daardoor in een verhoogde staat van alertheid. Dit komt tot uiting in lichamelijke onrust, emoties, gedachten en gedrag. Of in overlevingsgedrag dat is gericht op het juist niet willen ervaren van al die onrust of angst.

De definitie van een trauma is een gebeurtenis die te snel, te heftig en te plotseling optreedt Onverwerkt trauma kan ontstaan door een auto-ongeluk, geweld, misbruik, bijna-verdrinking, natuurramp of een operatie in het ziekenhuis. Scheiding van ouders, gepest worden, verwaarlozing als kind, een moeilijke bevalling, slecht nieuws, het krijgen van een ziekte, een ongelukkig huwelijk of het overlijden van een dierbare kunnen ook traumatische ervaringen zijn. Bepalend voor het al dan niet ontwikkelen van trauma in al deze situaties, is of er ruimte (en ondersteuning) was voor je natuurlijke reactie.

Door onverwerkte traumatische ervaringen neemt onze veerkracht af. Ze blokkeren het natuurlijke ritme en de regulatie van ons zenuwstelsel. Dit kan leiden tot allerlei fysieke, emotionele en psychische klachten. Door het integreren van die opgeslagen overlevingsenergie kan onze vitaliteit en veerkracht herstellen.